Bài tập tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng là một chương trình xử lý văn bản được ứng dụng rộng rãi hiện nay. Với chương trình này bạn có thể soạn thảo và trình bày một bức thư, lá đơn, giấy mời, công văn, hợp đồng, tiểu luận, đồ án, luận án tốt nghiệp và chuyên nghiệp hơn bạn có thể làm sách, báo, tạp chí,… Với Microsoft office Word bạn có thể trình bày phần nội dung của văn bản rất đa dạng nhờ các lệnh về phông chữ, định dạng đoạn văn bản, cột chữ, tạo bảng biểu. Ngoài ra, có thể minh họa cho văn bản bằng các hình vẽ có sẵn rất phong phú và tiêu đề của văn bản trở nên đẹp hơn nhờ WordArt, Picture,..

Từ khóa: Microsoft Powerpoint, trình bày văn bản, soạn thảo văn bản, kỹ năng văn phòng, thủ thuật máy tính, tin học ứng dụng,

doc 46 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:491 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận