Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 - ĐH Nha Trang

Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 có nội dung trình bày về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Phần này gồm 6 chương, trình bày các nội dung như giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và bài tập thực hành.

Từ khóa: Bài giảng Tin học ứng dụng, Tin học ứng dụng Phần 2, Cơ sở dữ liệu, Mô hình dữ liệu quan hệ, Đại số quan hệ, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

pdf 89 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/06/2014 | Lượt xem:203 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận