Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Dung dịch, dung dịch chất điện ly, động hóa học, các quá trình điện hóa, hiện tượng bề mặt - Dung dịch keo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Cơ sở lý thuyết hóa học, Lý thuyết hóa học, Dung dịch chất điện ly, Động hóa học, Quá trình điện hóa, Dung dịch keo

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận