Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 1

Phần 1 của tài liệu Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt hóa học, cân bằng hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Cơ sở lý thuyết hóa học, Lý thuyết hóa học, Cấu tạo nguyên tử, Bảng tuần hoàn, Liên kết hóa hóa học, Cấu tạo phân tử, Nhiệt hóa học

pdf 102 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận