Bài giảng y học quân sự: Bài 9 - Đại Tá Bác sỹ Bùi Xuân Quang

Bài giảng y học quân sự: Bài 9 - Nội dung cứu chữa thương bệnh binh của trạm quân y trung đoàn hoặc lữ đoàn bộ binh do Đại Tá Bác sỹ Bùi Xuân Quang biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản vị trí tuyến quân y trung đoàn; nhiệm vụ trạm quân y trung đoàn hoặc lữ đoàn;...
Đăng nhập để bình luận