Bài giảng Y học quân sự: Bài 18 - Đại Tá Bác Sỹ Bùi Xuân Quang

Nhằm giúp cho người học có thể nắm vững quan điểm kết hợp đông tây y của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng và chữa bệnh mà "Bài giảng Y học quân sự: Bài 18 - Công tác thu hái, trồng cây thuốc và sử dụng dược liệu ở tuyến cơ sở" đã được thực hiện.

Từ khóa: Bài giảng Y học quân sự, Y học quân sự, Trồng cây thuốc, Thu hái thuốc, Sử dụng dược liệu ở tuyến cơ sở, Công tác hái thuốc

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận