Bài giảng Y học quân sự: Bài 17 - Đại Tá Bác Sỹ Bùi Xuân Quang

Bài giảng Y học quân sự: Bài 17 - Công tác pha chế dã ngoại trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc với mục tiêu giúp người học nắm vững nội dung và biết triển khai công tác pha chế dã ngoại trong chiến tranh. Cùng tìm hiểu để nắ bắt nội dung thông tin tài liệu.
Đăng nhập để bình luận