Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 2: Lượng tử hóa (Bài tập)

Chương này cung cấp một số bài tập và bài giải liên quan đến kiến thức đã học ở chương 2 "Lượng tử hóa". Mời các bạn cùng tham khảo để ôn tập và kiểm tra kiên thức đã học.

Từ khóa: Xử lý số tín hiệu, Bài giảng Xử lý số tín hiệu, Digital signal processing, Lượng tử hóa, Quá trình lượng tử hóa, Bộ chuyển đổi D/A

ppt 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2016 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận