Bài giảng Triết học (sau đại học): Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn - Dr. Vũ Tình

Bài giảng Triết học (sau đại học): Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn là bài giảng thuộc chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học. Nội dung bài giảng trình bày học thuyết về các mối liên hệ, về sự vận động và phát triển như phương pháp và phương pháp luận, cơ sở của phép biện chứng,... Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài giảng.

Từ khóa: Bài giảng Triết học, Phép biện chứng, Thế giới quan, Thế giới quan khoa học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Phương pháp luận

ppt 65 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận