Bài giảng Triết học (sau đại học): Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn - Dr. Vũ Tình

Bài giảng Triết học (sau đại học): Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn có nội dung trình bày khái niệm “thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, thực tiễn và những hình thức cơ bản của thực tiễn, lý luận và cấp độ của lý luận trong quá trình nhận thức, vai trò của thực tiễn đối với lý luận và một số nội dung khác.

Từ khóa: Bài giảng Triết học, Lý luận và thực tiễn, Nguyên tắc thống nhất, Vai trò thực tiễn, Hoạt động nhận thức, Thế giới quan khoa học

ppt 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận