Bài giảng Tổ chức thi công đường ô tô: Chương 5,6 - ThS. Nguyễn Biên Cương

Cung cấp vật tư, tổ chức vận chuyển, quản lý kỹ thuật thi công, kiểm tra nghiệm thu là những nội dung chính của chương 5 và chương 6 thuộc bài giảng Tổ chức thi công đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận