Bài giảng Tổ chức thi công đường ô tô: Chương 3,4 - ThS. Nguyễn Biên Cương

Chương 3 và chương 4 của bài giảng Tổ chức thi công đường ô tô trình bày về các phương pháp thiết kế tổ chức thi công, thiết kế tổ chức thi công đường ô tô. Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Từ khóa: Tổ chức thi công đường, Bài giảng Tổ chức thi công, Thi công đường ô tô, Tổ chức thi công đường ô tô, Thi công đường ô tô, Đường ô tô

pdf 128 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2016 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận