Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 4 - Đặng Xuân Trường

Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Các công cụ đào đất thủ công, các nguyên tắc thi công, một số biện pháp thi công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận