Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 7 - Đặng Xuân Trường

Chương 7 giúp người học hiểu về "Thi công cọc và cừ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các loại cọc và cừ, cọc dùng gia cố nền đất, các loại cọc của móng cọc, một số loại ván cừ, thiết bị thi công cọc và cừ,...
Đăng nhập để bình luận