Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 2 - Đặng Xuân Trường

Bài giảng Thi công cơ bản và Atld: Chương 2 do Đặng Xuân Trường biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính khối lượng đất công trình tập trung, tính khối lượng đất công trình chạy dài, một số công thức tính khối lượng đất công trình chạy dài,...

Từ khóa: Bài giảng Thi công cơ bản và Atld, Thi công cơ bản và Atld, Bài giảng Thi công cơ bản, Kỹ thuật thi công, Tính toán khối lượng công tác đất

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/06/2018 | Lượt xem:73 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận