Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 3: Phân tích biến lượng

Nội dung chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của ANOVA, ANOVA một chiều, ANOVA hai chiều, qui hoạch hình vuông La tin, qui hoạch hình vuông La tin- Hy Lạp, qui hoạch khối La Tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Quy hoạch thực nghiệm, Phân tích biến lượng, Qhoạch hình vuông La tin, ANOVA một chiều, ANOVA hai chiều

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:32 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận