Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 6: Qui hoạch bậc hai

Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 6: Qui hoạch bậc hai” cung cấp cho người học các kiến thức: Vùng cận cực trị, mô hình bề mặt đáp ứng, qui hoạch yếu tố 3 mức độ, qui hoạch tâm hỗn hợp (Central Composite Design), qui hoạch Box-Behnken, tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Quy hoạch thực nghiệm, Qui hoạch bậc hai, Vùng cận cực trị, Qui hoạch Box-Behnken

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:33 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận