Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm

Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 1: Khái niệm quy hoạch thực nghiệm” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về qui hoạch thực nghiệm, nguyên tắc cơ bản của qui hoạch thực nghiệm, các bước thực hiện qui hoạch, các phương pháp nghiên cứu, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận