Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê

Bài giảng “Quy hoạch thực nghiệm – Chương 2: Khái niệm thống kê” cung cấp cho người học các kiến thức về các định luật phân bố, giá trị trung bình và biến lượng, khoảng tin cậy và mức ý nghĩa, kiểm nghiệm giả thuyết, loại bỏ dữ liệu sai. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng.

Từ khóa: Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Quy hoạch thực nghiệm, Giá trị trung bình, Định luật phân bố, Khoảng tin cậy, Kiểm nghiệm giả thiết thống kê

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:27 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận