Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing

Bài giảng Quản trị marketing Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing nhằm giới thiệu quan niệm cốt lõi về marketing, phân tích khái niệm và quan điểm của quản trị Marketing, nghiên cứu các mục tiêu của hệ thống marketing.

Từ khóa: Tổng quan quản trị marketing, Mục tiêu quản trị marketing, Hệ thống marketing, Quản trị marketing, Nghiên cứu marketing, Nghiên cứu thị trường

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2017 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận