Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Lê Cao Thanh

Bài giảng Quản trị Marketing chương 1: Tổng quan về quản trị Marketing trình bày về các khái niệm cơ bản của Marketing, khái quát về quản trị Marketing, các quan điểm Marketing, các chức năng quản trị Marketing, tiến trình quản trị Marketing. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Từ khóa: Quản trị Marketing, Bài giảng Quản trị Marketing, Tổng quan quản trị Marketing, Tiến trình Marketing, Hệ thống Marketing, Định hướng Marketing

ppt 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:159 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận