Bài giảng Quản trị Maketing - Chương 1, 2: Tổng quan về quản trị marketing

Chương này gồm có những nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản của marketing, quản trị merketing, tiến trình quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Từ khóa: Quản trị marketing, Bài giảng Quản trị maketing, Tiến trình quản trị marketing, Triết lý quản trị marketing, Triết lý marketing, Hệ thống marketing

pdf 25 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2016 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận