Bài giảng Quản trị maketing 1 - Chương 2: Sáng tạo giá trị, sự thoả mãn và gìn giữ khách hàng

Chương 2 trình bày những nội dung cụ thể sau đây: Khái niệm giá trị và sự thỏa mãn của khách hàng, bản chất của các doanh nghiệp có hiệu năng cao, cung ứng giá trị và sự thỏa mãn cho khách hàng, quản trị quan hệ khách hàng và marketing cơ sở dữ liệu khách hàng.

Từ khóa: Gìn giữ khách hàng, Quản trị maketing, Bài giảng Quản trị maketing, marketing management, Hoạt động maketing, Chiến lược maketing

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận