Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 4

Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp lập định mức kỹ thuật xây dựng, xây dựng định mức kỹ thuật lao động, xây dựng định mức thời gian sử dụng máy, định mức vật liệu, lập định mức dự toán xây dựng công trình.
Đăng nhập để bình luận