Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 6 + 7

Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 6 + 7 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp lập tổng mức đầu tư - dự toán xây dựng công trình, xác định chi phí thiết bị, xác định chi phí quản lý dự án, xác định chi phí dự phòng.
Đăng nhập để bình luận