Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 2 - Ngô Lê An

Bài giảng "Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 2: Quy hoạch và quản lý hệ thống TNN" trình bày các khái niệm về quy hoạch, PTBV và Quản lý TNN, tiếp cận trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, những khía cạnh trong quy hoạch và quản lý, quy mô trong QH và QL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phân tích hệ thống tài nguyên nước, Hệ thống tài nguyên nước, Tài nguyên nước, Quản lý hệ thống TN, Quy hoạch hệ thống TNN, Hệ thống TNN

ppt 72 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2019 | Lượt xem:53 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận