Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 2)

Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Những khái niệm chung" trình bày các nội dung phần 2 - Tổng quan về TNN trên thế giới và Việt Nam bao gồm: TNN có sẵn trên toàn cầu, tình trạng khai thác và tiêu thụ nước, những vấn đề, thách thức đang đối mặt, TNN Việt nam và những vấn đề đang đối mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phân tích hệ thống tài nguyên nước, Hệ thống tài nguyên nước, Tài nguyên nước, Tổng quan về TNN, Tiêu thụ nước, Khai thác tài nguyên nước

ppt 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2019 | Lượt xem:49 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận