Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

Phần 1 bài giảng Nhập môn công nghệ học phầm mềm giới thiệu các định nghĩa chung về phần mềm, cấu trúc của phần mềm, các đặc tính chung của phần mềm và thế nào là phần mềm tốt.
Đăng nhập để bình luận