Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 3

Phần 3 bài giảng Nhập môn công nghệ học phân mềm gồm các nội dung sau: Kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm, nội dung xác định yêu cầu phần mềm và các nguyên lý phân tích yêu càu phần mềm.

Từ khóa: Nhập môn công nghệ phần mềm, Kỹ thuật phần mềm, Yêu cầu của phần mềm, Biểu đồ luồng dữ liệu, Hạn chế của DFD

ppt 42 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:162 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận