Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 7 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 7 Lý thuyết về hãng thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương này các bạn sẽ được tìm hiểu về hàm sản xuất, năng suất cận biên giảm dần, biểu đồ đường đồng lượng,...

Từ khóa: Lý thuyết kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô, Bài giảng lý thuyết kinh tế vi mô, Học thuyết kinh tế, Lý thuyết kinh tế, Lý thuyết về hãng

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận