Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 3 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 3 Tối đa hoá lợi ích và sự lựa chọn thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương học này người học sẽ được tìm hiểu về hạn chế ngân sách, tối đa hóa lợi ích, và các kiến thức liên quan đến tối đa hóa lợi ích và sự lựa chọn.

Từ khóa: Lý thuyết kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô, Bài giảng lý thuyết kinh tế vi mô, Tối đa hóa lợi ích, Học thuyết kinh tế, Lý thuyết kinh tế

pdf 31 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận