Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 1 - GV. Đinh Thiện Đức

Hầu hết các mô hình kinh tế là sự trừu tượng hoá thực tế, nhưng chúng cung cấp những kiến thức về các hành vi kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng chương 1 Mô hình kinh tế thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, để nắm rõ hơn kiến thức cụ thể.

Từ khóa: Lý thuyết kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô, Bài giảng lý thuyết kinh tế vi mô, Mô hình kinh tế, Lý thuyết kinh tế, Học thuyết kinh tế

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận