Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 13 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 13 Thị trường lao động thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về thị trường lao động như đường cung lao động, phân tích cung lao động,...
Đăng nhập để bình luận