Bài giảng Lý thuyết kiểm toán (Đinh Thế Hùng) - Chương 4: Phương pháp kiểm toán

Cơ sở hình thành các phương pháp kiểm toán: Cơ sở phương pháp luận, Cơ sở phương pháp kỹ thuật, ảnh hưởng bởi đối tượng kiểm toán.

Từ khóa: Lý thuyết kiểm toán, Bài giảng kiểm toán, Bài giảng lý thuyết kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Phương pháp kiểm toán, Đối tượng kiểm toá

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận