Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 2: Báo cáo tài chính

Chuyên đề Báo cáo tài chính trình bày mục tiêu và ý nghĩa của bao cáo tài chính, giải thích kết cấu, nội dung cảu các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản.

Từ khóa: Nguyên lý kế toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính , Nguyên lý kế toán, Bài giảng nguyên lý kế toán, Tài liệu nguyên lý kế toán

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận