Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

Chuyên đề 4 Khóa sổ và lập báo cáo tài chính nhằm giải thích các nguyên tắc áp dụng trong kế toán, xác định lợi nhuận trong một thời kỳ, lập báo cáo tài chính đơn giản.

Từ khóa: Kế toán tổng hợp, Tài khoản kế toán, Lập báo cáo tài chính, Nguyên lý kế toán, Bài giảng nguyên lý kế toán, Tài liệu nguyên lý kế toán

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận