Bài giảng Luật Hình sự

Bài giảng Luật hình sự Việt Nam gồm 3 chương: Chương 1 trình bày một số vấn đề chung về Luật Hình sự như khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự, phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự, nguồn của Luật hình sự, chương 2 trình bày một số chế định cơ bản của Luật Hình sự, chương 3 trình bày một số tội cụ thể trong Bộ luật hình sự. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.
Đăng nhập để bình luận