Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Bài giảng Kinh tế vi mô bài 9: Thị trường độc quyền hoàn toàn trình bày khái quát về sự cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp, quyết định trong điều kiện thua lỗ, cân bằng dài hạn, can thiệp vào thị trường của chính phủ.

Từ khóa: Kinh tế vi mô, Bài giảng Kinh tế vi mô, Thị trường độc quyền, Sự cân bằng dài hạn, Sự cân bằng ngắn hạn, Điều kiện thua lỗ

ppt 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận