Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 3: Co giãn của cầu và cung trình bày nội dung về tính co giãn theo giá từ hàm cầu, độ co giãn theo giá của cầu và tổng doanh thu hay tổng chỉ tiêu, độ co giãn theo thu nhập, độ co giãn chéo. Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

Từ khóa: Kinh tế vi mô, Bài giảng Kinh tế vi mô, Co giãn của cầu và cung, Tính co giãn theo hàm cầu, Độ co giãn chéo, Độ co giãn theo thu nhập

ppt 14 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận