Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 4 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Bài 4: Can thiệp chính phủ thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày nội dung về các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ, giá tối đa, giá tối thiểu, thuế theo sản lượng, thuế mà người tiêu dùng phải trả,... Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

Từ khóa: Kinh tế vi mô, Bài giảng Kinh tế vi mô, Can thiệp của chính phủ, Giá trước thuế, Thuế theo sản lượng, Giá tối đa

ppt 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận