Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 6, 7 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Bài giảng Thị Kinh tế vi mô bài 6,7: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chi phí kinh tế và chi phí kế toán, chi phí ngắn hạn và dài hạn, chi phí biên ngắn hạn, quan hệ giữa chi phí biên với chi phí trung bình và biến phí trung bình.

Từ khóa: Kinh tế vi mô, Bài giảng Kinh tế vi mô, Lý thuyết sản xuất và chi phí, Chi phí kinh tế, Chi phí kế toán, Chi phí biên

ppt 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận