Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 2: Cầu cung và giá thị trường trình bày nội dung về thế nào là cầu của một loại hàng hóa, đường cung đường cầu có dạng như thế nào, giá cân bằng, quy luật cầu - cung. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế vi mô, Bài giảng Kinh tế vi mô, Cầu cung và giá thị trường, Giá cân bằng, Quy luật cầu, Quy luật cung

ppt 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2017 | Lượt xem:250 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận