Bài giảng kiểm toán nội bộ

Công việc thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát thường do các nhà quản lí cấp cao, nhà quản lí các cấp và những nhân viên tác nghiệp thực hiện.
Công việc kiểm tra sự tuân thủ và đánh giá các thủ tục kiểm soát cũng có thể do các nhà quản lí thực hiện. Tuy nhiên khi qui mô của doanh nghiệp lớn đến một mức độ nào đó, một bộ phận trong doanh nghiệp sẽ được tách ra, chuyên môn hóa công việc kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Đó chính là kiểm toán nội bộ.

Từ khóa: kiểm toán chuyên ngành, kiểm toán nội bộ, kế toán tổng hợp, tài liệu kế toán, bài tập kế toán, quản lý cấp cao

doc 63 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:358 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận