Bài giảng Kết cấu thép 1: Chương 3- Nguyễn Văn Hiếu

Nhằm giúp các thầy cô và các bạn sinh viên có thêm tư liệu để giúp ích cho công việc học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Kết cấu thép 1 chương 3: Thiết kế dầm thép trình bày về đại cương về dầm và hệ dầm, các kích thước chính của dầm, thiết kế dầm hình, thiết kế dầm tổ hợp, cấu tạo và tính toán các chi tiết dầm, gối dầm.

Từ khóa: Kết cấu thép 1, Bài giảng Kết cấu thép 1, Thiết kế dầm thép, Kích thước của dầm, Thiết kế dầm hình, Tính toán chi tiết dầm

pdf 55 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận