Bài giảng Kết cấu thép 1: Chương 2 - Nguyễn Văn Hiếu

Nội dung chương 2: Liên kết thuộc bài giảng Kết cấu thép 1 trình bày nội dung về liên kết hàn, các loại đường hàn và cường độ tính toán, liên kết bu lông, liên kết đinh tán. Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

Từ khóa: Kết cấu thép 1, Bài giảng Kết cấu thép 1, Liên kết hàn, Liên kết bu lông, Liên kết đinh tán, Các loại đường hàn

pdf 71 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận