Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 6: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán doanh thu, Kế toán thu nhập, Xác định kết quả kinh doanh, Hệ thống tài khoản kế toán

pdf 19 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2016 | Lượt xem:154 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận