Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu biết tổng quan về BCTC (Mục đích, nội dung và ý nghĩa của các BCTC; các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC; yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC,...), nhận diện và hiểu được các vấn đề liên quan đến Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán tài chính 3, Bài giảng Kế toán tài chính 3, Kế toán tài chính, Bảng cân đối kế toán, Cân đối kế toán, Báo cáo tài chính

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:49 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận