Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - Ngô Hoàng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Hình thức kế toán" cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về sổ kế toán, các hình thức ghi sổ kế toán, thực hành ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận