Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 8: Kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Bài giảng chương 8 nội dung bao gồm: Nhiệm vụ kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, kế toán các khoản nợ phải trả,..Để nắm các kiến thức cơ bản nhất về kế toán nợ phải trả mời các bạn tham khảo nội dung bài giảng chương 8.

Từ khóa: Kế toán thuế , Vốn chủ sở hữu, Kế toán nợ phải trả , Kế toán doanh nghiệp, Bài giảng kế toán doanh nghiệp, Tài liệu kế toán doanh nghiệp

ppt 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:78 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận