Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 6: Một số chủ đề liên quan đến phần mềm kế toán

Mục tiêu của bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 6: Một số chủ đề liên quan đến phần mềm kế toán" đã trình bày một số chủ đề liên quan: Vị trí của PMKT trong HTTTKT, mô hình hoạt động trên PMKT, lợi ích của việc ứng dụng PMKT,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận